Kategoria: LUDZIE

KULTURA MASOWA

„Jesteśmy obecnie świadkami pewnego zjawiska, które, czy tego chcemy czy nie, stało się najważniejszym faktem współczesnego życia publicznego w Europie. Zjawiskiem tym jest osiągnięcie przez masy pełni władzy społecznej. Skoro masy już na mocy samej definicji nie mogą ani nie powinny kierować własną egzystencją, a tym mniej panować nad społeczeństwem, zjawisko to oznacza, że Europa przeżywa obecnie najcięższy kryzys, jaki może spotkać społeczeństwo, naród i kulturę. Historia zna już takie wypadki…”

TENHO SAUDADES

Coś dla entuzjastów hiszpańskich oraz portugalskich klimatów. Między wierszami o przeznaczeniu, zatraceniu, tęsknocie i przywiązaniu. O tym, jak znalazłam życiową inspirację, a także o dziedzictwie, narodowych wartościach i patriotyzmie.