DESIGN Z GLINY

Narodziny ceramiki hiszpańskiej oraz portugalskiej sięgają czasów, kiedy to Maurowie przejęli panowanie nad regionem Półwyspu Iberyjskiego, gdzie, zakładając państwo muzułmańskie, wywarli ogromny wpływ na tamtejszą kulturę oraz sztukę. To właśnie im Portugalia oraz Hiszpania zawdzięczają tak ważny element swojego folkloru. Opracowali i wprowadzili oni technikę produkcji specyficznych płytek ceramicznych, zwanych azulejos, które, moim zdaniem, zasługują na szczególną uwagę.

KULTURA MASOWA

„Jesteśmy obecnie świadkami pewnego zjawiska, które, czy tego chcemy czy nie, stało się najważniejszym faktem współczesnego życia publicznego w Europie. Zjawiskiem tym jest osiągnięcie przez masy pełni władzy społecznej. Skoro masy już na mocy samej definicji nie mogą ani nie powinny kierować własną egzystencją, a tym mniej panować nad społeczeństwem, zjawisko to oznacza, że Europa przeżywa obecnie najcięższy kryzys, jaki może spotkać społeczeństwo, naród i kulturę. Historia zna już takie wypadki…”

TENHO SAUDADES

Coś dla entuzjastów hiszpańskich oraz portugalskich klimatów. Między wierszami o przeznaczeniu, zatraceniu, tęsknocie i przywiązaniu. O tym, jak znalazłam życiową inspirację, a także o dziedzictwie, narodowych wartościach i patriotyzmie.